GPS: 49.122717, 49.122717

Púchov

M&V SLOVAKIA s.r.o.
Vsetínská cesta 1487
020 01 PÚCHOV

IČO: 31642462
DIČ: SK2020442171

E-mailové adresy
Faxové čísla
00421 424 651 420obchodné oddelenie
00421 424 651 430ekonomické oddelenie
00421 424 651 402vedenie spoločnosti
00421 424 651 440sklad
Telefónne čísla
00421 424 634 547obchodné oddelenie
00421 424 634 548
00421 905 326 016
Vedenie
Ing. Rudolf Cyprian00421 424 651 401
Obchodné oddelenie
Ing. Viera Poliachová00421 424 651 411, 00421 905 495 461
Jozef Vačko00421 424 651 461, 00421 907 123 627
Fakturácia
Bc. Alena Kevická00421 424 651 419
Zdena Loduhová00421 424 651 418
Ekonomické oddelenie
Ľubica Drieniková00421 424 651 422
Margita Majková00421 424 651 421, 00421 905 110 506
Sidónia Fuleková00421 424 651 422, 00421 905 665 652
Sklad
Viera Šulíková00421 424 651 431, 00421 908 503 733